Total de followers de cada colla a final de les temporades 2011, 2012 i 2013 Creixement del nombre de followers per colla entre 2012 i 2013 Total de piulades de cada colla a final de les temporades 2011, 2012 i 2013 Piulades de cada colla durant la temporada 2013 Vegeu el document PDF adjunt FOLLOWERS […]

Anàlisi per gammes i castells Evolució del nombre de colles i castells per cada gamma i castells entre 2012 i 2013 Evolució del nombre de castells per cada colla entre 2012 i 2013 Vegeu el fitxer PDF adjunt COMPARATIVA 2012-2013

Anàliisi de la distància a la que les colles porten els castells de gamma extra. Percentatge de gamma extra fets en plaça pròpia i en altres localitats per cada colla. El 478 es fan a plaça pròpia i el 53% en altres places. Distància mitjana en km dels gamma extra portats fora de plaça pròpia. […]

Per cada colla, a quines places han fet castells de nou (i el nombre) Per cada plaça, quines colles hi han fet castells de nou (i el nombre) Vegeu fitxer PDF adjunt EL FACTOR DISTÀNCIA EN ELS CASTELLS DE NOU

Vegeu el fitxer PDF adjunt amb gràfics i taules ZT VS ZNT

FITXES PLACES DE NOU 2012

1967-1968. El punt de partida a la zona tradicional Els anys 1967-68 hi ha només 6 colles castelleres, totes a la zona tradicional: tres al Camp de Tarragona i tres al Penedès. 1969-1980. Es triplica el nombre de colles amb creixement a la zona tradicional i arribada a la zona metropolitana Entre 1969 i 198o […]