Monthly Archives: Octubre 2013

Distància a la que es porten els gamma extra: el 48% es fan a casa, la distància mitjana fora de casa és de 50 km

Anàliisi de la distància a la que les colles porten els castells de gamma extra. Percentatge de gamma extra fets en plaça pròpia i en altres localitats per cada colla. El 478 es fan a plaça pròpia i el 53% en altres places. Distància mitjana en km dels gamma extra portats fora de plaça pròpia. […]